Galego

  Prefixo

en-

  1. Prefixo de orixe latina que significa 'dentro de' ou 'sobre': encaixar, encestar, enlatar.
  2. Ante b ou p toma a forma em-: embotellar, embrutecer, empapelar.