Galego

  Sufixo

-ar

  1. Elemento de composición de palabras que usa para formar os infinitivos dos verbos.
    • Exemplo: Acept-ar. Benefici-ar. Regulariz-ar

      .