Gaélico escocés

  Sufixo

-achd

  1. Sufixo formador de substantivos abstractos semellante ao galego -idade.