Manés

  Sufixo

-aght

  1. Sufixo formador de substantivos abstractos semellante ao galego -idade.