Inglés

-ly1

  Sufixo

  1. Sufixo co que se forman adxectivos a partir de substantivos.

-ly2

  Sufixo

  1. Sufixo co que se forman adverbios a partir de adxectivos, equivalente ao galego -mente.