Polaco

  Sufixo

-ość

  1. Sufixo que se engade normalmente aos adxectivos para formar substantivos abstractos, como -idade.