Fórmula, na linguaxe común, é a síntese dun razoamento, e non un subterfuxio para non razoar en xeral.

Tamén pode aplicarse á maneira apropiada para realizar certas cousas. P. ex.: aínda non din coa fórmula para manter aos alumnos calados na clase.

Así mesmo, tamén se denomina así a unha forma establecida ou consagrada polo uso para expresar ou realizar unha cousa. P. ex.: O tratamento de vostede é una fórmula de cortesía.

Véxase tamén editar