Conxunto de persoas e equipos organizados que deben responder ás necesidades de defensa dun Estado.

Ver

Exército