Modelo:Sabías que/30 de novembro

...non é o mesmo «consciencia» ca «conciencia». Mentres que a primeira se refire ao coñecemento interior para unha persoa, a segunda refírese á corrección do seu comportamento. As dúas teñen un derivado na súa familia léxica, pero mentres na primeira é un adxectivo (consciente), na segunda é un verbo (concienciar).