Grafías semellantes:     Si ,    si ,     ,    

Convencións e grafías

  Abreviatura

  1. (Metroloxía) Abreviatura de Sistema Internacional de Unidades.