Crystal Clear action run.png Esta conta de usuario permite as operacións do bot controlado por Prevert.

Non é un usuario monicreque, senón unha conta automática ou semi-automática para facer edicións repetitivas moi tediosas de se faceren manualmente.
Administradores: se este bot está funcionando mal ou causa problemas, por favor bloqueeo.


  • Tarefas: Para realizar tarefas de mantemento, e tamén cambios en páxinas e categorías.
Tarefas pendentes: Pendente
Algunhas tarefas que fixo ou está facendo Prebot: Lista
  • Programa: Pywikipedia.
  • Funcionamento do bot: semi-automático, asistido por Prevert.
  • Período de funcionamento: De cando en cando.