Eu son Luís Daviña Facal, un simple afeizoado ás ciencias e ás letras. É dicir, un ninguén. --XoioÉche o que hai