Para dúbidas á hora de traballar no Galizionario, recoméndase consultar o libro de estilo.

Estás ante o Wiktionary galego, o Galizionario. Nesta empresa colectiva, calquera usuario pode colaborar incluíndo entradas como se fosen as dun dicionario. As principais características coas que se constrúen as páxinas (que tamén chamamos artigos), son as seguintes:

  • as entradas ou palabras que se definen poden estar en calquera lingua;
  • non obstante, só ás palabras en galego se lles inclúe a definición;
  • ás palabras estranxeiras simplemente remítense á galega da cal son tradución;
  • para as palabras en galego seguimos as Normas ortograficas e morfolóxicas da lingua galega regulamentadas en 2003, que se concretan no listado do VOLG publicado en 2004 e que tamén está dispoñible en liña (http://www.realacademiagalega.org/recursos-volg#http://www.realacademiagalega.org/Volga/?)
  • dado que o Galizionario distingue maiúsculas e minúsculas nas opcións de busca, as palabras introdúcense en minúscula a non ser que:
    • en galego sexan nomes propios, abreviacións, expresións ou outras formas escritas que así o precisen;
    • noutras linguas se estableza esa convención para escribila (p.ex., os substantivos en alemán ou os xentilicios e locativos en inglés)

Para estruturar os artigos, facemos un abundante uso de modelos (en inglés, template), que son anacos de texto preformatados que aforran tempo e traballo. Nos artigos pode incluírse máis información cá definición e a categoría gramatical. Unha guía rápida para o seu uso está nesta páxina. Se queres ver unha listaxe da información que se consigna habitualmente e cales son os seus modelos asociados, podes vela en Wiktionary:Lista de todos os modelos de artigo.

Os artigos pódense categorizar en temas ou categorías, que logo permiten navegar entre artigos do mesmo tema. Para ver os temas que se están usando na actualidade, podes velo en category:Entradas por significado.

Para escribir todos estes datos co formato axeitado, usamos o código wiki. Neste código, as ligazóns, as categorías, as táboas, a inclusión de imaxes ou arquivos sonoros ou a remisión a outros proxectos wikimedia teñen un xeito de escribirse doado, pero concreto. Se queres aprender máis sobre o uso e sintaxe deste código, podes visitar esta páxina da Galipedia.

Se queres comezar a practicar, temos unha páxina para facer alí as probas que queiras sen ningún medo.

Se en calquera momento queres volver a esta páxina, podes acceder na columna da esquerda, na sexta ligazón contando dende arriba.