Grafías semellantes:     AB ,    Ab ,    ab

Galego

  Prefixo

ab-

  1. Definición impropia: Elemento de formación de palabras que se emprega, especialmente na linguaxe científica, co significado de "separación", como en abaxial, abdución, ablactación, etc.