Convencións e grafías

  Símbolo

cHz

  1. (Metroloxía) Centihertz.