Galego

  Adxectivo indefinido

  1. Designa separadamente todas as persoas ou cousas que forman parte dunha colectividade ou dun conxunto.
    • Exemplo: Cada cousa no seu sitio. Cada un que faga o que lle corresponda.

  2. Indica a periodicidade con que se repite algo.
    • Exemplo: Reprodúcese o fenómeno cada certo tempo

      .