Galego

  Adxectivo

 1. Que é propio do vulgo.
  • Exemplo: A lingua vulgar

   .
 2. Que carece de distinción ou de gusto.
  • Exemplo: Un espírito vulgar.

 3. Que non sobresae ou destaca por ningunha característica ou calidade.
  • Exemplo: Fíxome un traballo vulgar.

 4. Que non supón un coñecemento particular dunha materia determinada, que é comprendido ou sabido por todos.
  • Exemplo: O nome vulgar dunha planta

   .
 5. Que é un de tantos.
  • Exemplo: É un vulgar ladrón.

Sinónimos

Antónimos

Observacións

Ten con moita frecuencia valor despectivo.