Grafías semellantes:     Cd

Convencións e grafías

  Símbolo

cd

  1. Definición impropia: Símbolo da candela.

  Abreviatura

cd

  1. Definición impropia: Iniciais da palabra inglesa compact disc, disco compacto.