Convencións e grafías

  Símbolo

dHz

  1. (Metroloxía) Decihertz.