Acción de sacar algo que está chantado. Pode entenderse tamén a acción de desparafusar un cravo, un parafuso, etc. dunha superficie.