Grafías semellantes:     F

Convencións e grafías

  Grafía

  1. Definición impropia: Letra do alfabeto latino, a sexta do alfabeto galego. Chámase efe e grafa o fonema fricativo labiodental xordo /f/.

  Símbolo

  1. Definición impropia: (Metroloxía) Símbolo do prefixo técnico femto-.

Véxase tamén