Grafías semellantes:     filo ,    -filo ,    ´-filo

Galego

filo-1

  Prefixo

  1. Definición impropia: forma prefixa de orixe grega que se emprega para a formación de numerosas voces científicas, como en filodendro, filoeritrina, filoporfirina, etc.

Observacións

Úsase cando o segundo compoñente comeza por consoante; cando comeza por vogal ou h seguida de vogal, emprégase fil-.

Termos relacionados

filo-2

  Prefixo

  1. Definición impropia: forma prefixa de orixe grega que se emprega para a formación de numerosas voces científicas, como en filodio, filófago, filomanía, etc.

Termos relacionados

filo-3

  Prefixo

  1. Definición impropia: forma prefixa de orixe latina que se emprega para a formación de varios termos científicos, como en filoplasmodio, filópodo, filopresión, etc.

Termos relacionados

filo-4

  Prefixo

  1. Definición impropia: forma prefixa de orixe grega que se usa para a formación de algunhas voces científicas, como en filoxenético, filoxenia, etc.