lingüístico

lingüístico -a adx.

 1. Relativo á lingua, como sistema de comunicación humana.
  Estructuras lingüísticas do francés.
 2. Relativo ós estudios sobre a linguaxe humana.
  Estudios lingüísticos.
 3. s.f. Ciencia que estudia a linguaxe humana.
  A lingüística estudia as linguas, descríbeas, explica cómo funcionan, etc.
  CF. filoloxía.