recompensa


1. Compensación monetaria que se da a alguén por realizar unha serie de traballos extras, tendo por "premio" algo monetario.