Inglés

  Sigla

API

  1. (Informática) Interface con que conta un programa mediante a cal outros programas poden traballar con el.