Grafías semellantes:     pcd

Convencións e grafías

  Símbolo

Pcd

  1. (Metroloxía) Petacandela.