de parte de

Galego

  Locución preposicional

de parte de

  1. Nunha postura favorable a [algo ou alguén] nun asunto no que existen varias posturas posibles mutuamente excluíntes.
  2. Reproducindo o que dixo [algo ou alguén].

Observacións