1. Habitación de calquera casa onde se gardan os trastos vellos (Palabra utilizada principalmente na zona de Lugo).
  2. Anaco de pan con moita codia, máis ca miolo, resultante de encetar unha peza por un extremo.