Abrir o menú principal


Que paga tributo.

Referido a un río, que leva as súas augas a un lugar determinado (normalmente referido a un lago ou mar menor), do que é tributario.