Galego

  Sufixo

-ato1

 1. Nalgúns substantivos masculinos, designa institucións sociais.
  • Exemplo: Deixaron o neno nun orfanato. O prsidente do sindicato convocou unha reunión dos delegados

   .
 2. En certos substantivos masculinos e noutros femininos, indica acción ou efecto.
  • Exemplo: No asasinato participaron tres sicarios. O orador aburriu ao auditorio coa súa perorata.

 3. Aplicado a nomes de animais, designa á cría.
  • Exemplo: Na cacería mataron un cervato. Un baleato entrou no porto

   .
 4. En adxectivos significa calidade.
  • Exemplo: Na clase todos os rapaces burláronse do novato

   .

  Sufixo

-ato2

 1. (Química) Designa un sal ou un éster derivados do ácido correspondente.
  • Exemplo: acetato, borato, clorato, nitrato

   .