Galego

  Verbo transitivo

derivar

 1. Cambiar a dirección ou o curso dunha cousa.
  • Exemplo: Derivaron as augas do río cara ás canles de rego

   . desviar
 2. (Lingüística) Crear unha nova palabra a partir doutra, por medio de afixos.
  • 'Exemplo: Inventou a palabra 'morceguexar' (andar pola noite dun lado a outro sen parar) derivándoa de 'morcego

   .
 3. (Matemáticas) Obter a función derivada doutra función matemática.
  • Exemplo: Imos ver os pasos necesarios para derivar unha función

   .

Observacións

  Verbo intransitivo

derivar

 1. Tomar unha nova dirección.
  • Exemplo: A conversa derivou cara a asuntos comprometedores. A cen metros de aquí a estrada deriva á esquerda nun ramal que conduce ao castelo

   .
 2. Desviarse da súa dirección.
  • Exemplo: O proxectil derivou máis do esperado e errou o albo

   .
 3. Ir á deriva (un barco, un avión), pola acción do vento, dunha corrente, etc.
  • Exemplo: Ao quedar sen leme, o navío derivou até que encallou nuns baixos

   .
 4. Ter a súa orixe nunha cousa.
  • Exemplo: O galego deriva do latín. Todos os seus problemas derivan do alcohol.

 5. Ser (unha palabra) o resultado de aplicar afixos a outra.
  • Exemplo: Fouciño deriva de fouce

   .