botar a perder

Galego

  Locución verbal pronominal

botarse a perder

  1. Quedar [algo] nun estado no que resulta inservible.

  Locución verbal transitiva

botar a perder

  1. Deixar [algo] nun estado no que resulta inservible.

Observacións

  • Non é doado distinguir esta locución verbal da perífrase "botar + infinitivo". Con todo, hai que dicir que o significado non é o mesmo. Cando é locución é sinónimo exacto de estragar (O viño botouse a perder = O viño estragouse). Cando é perífrase, queda clara a significación incoativa: O viño botouse a perder = O viño comezouse a perder.