cuestionar


O significado de cuestionar é 'discutir ou poñer en dubida', e aplicaselles as persoas ou informacións que non se consideran fiables ou que están sen decidir: A oposición cuestionou os datos económicos que o Goberno presentou (é dicir, non se fiaba dos datos).

Non é correcto usalo co sentido de 'preguntar', quizáis tomado do inglés "to question", como nos seguintes exemplos: O entrenador non contestou cuando foi cuestionado polo que esperaba do partido.

Tampouco son correctas as frases como o entrenador foi preguntado polo que esperaba ou foron preguntados sobre a postura china.

Non se debe dicir foi cuestionado senón preguntouselle cando non se discute nin se pon en dubida.