Galego

  Adverbio

 1. En menor cantidade, número ou intensidade.
  • Exemplo: Veu menos xente da que se esperaba.

Antónimos

máis

Observacións

Pódese expresar en comparación con algo ou de modo absoluto, sen comparalo con nada.

  Preposición

 1. Exceptuando ou excluíndo a persoa ou cousa que se expresa.
  • Exemplo: Menos el, todos están de acordo.

Sinónimos

a excepción de, aga, agás, bardante, catar, con excepción de, excepto, fóra, quitado, quitando, sacado, sacando, salvante, salvo, tirante

  Substantivo masculino

 1. Signo matemático que indica que un elemento se lle resta a outro.
  • Exemplo: O signo menos represéntase cun trazo (-).

  Substantivo plural

 1. A minoría.
  • Exemplo: Case todos eles teñen traballo; os que están no paro son os menos.

Antónimos

máis