levantar

Castelán

  Verbo pronominal

levantarse

  1. Alpeirar, erguerse (saír da cama).