Usuario:Sobreira/Léxico básico

Honoris Furagaitasis

Invariantes (palabras gramaticais)Editar

LetrasEditar

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - ñ - o - p - r - t - u - v - w - x - y - z - ç

LETRASEditar

En negra as non redirixidas

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ñ - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ç

nomesEditar

a - be - ce - de - e - efe - gue - hache - i - iota - ka - ele - eme - ene - eñe - o - pe - erre - te - u - uve - uve dobre - xe - i grego - zeta - ceta - cedilla

Artigos e contracciónsEditar

o a os as un unha uns unhas
a ó, ao á ós, aos ás - - - -
de do da dos das dun dunha duns dunhas
con co coa cos coas cun cunha cuns cunhas
en no na nos nas nun nunha nuns nunhas
por polo pola polos polas - - - -
tras tralo trala tralos tralas - - - -

PronomesEditar

nominativo reflexivo acusativo oblícuo ou prepositivo dativo ablativo
eu me me min me comigo
ti te te ti che contigo
el, ela se o, a el, ela lle consigo
nós, nosoutros, nosoutras nos nos nós, nosoutros, nosoutras nos connosco
vós, vosoutros, vosoutras vos vos vós, vosoutros, vosoutras vos convosco
eles, elas se os, as eles, elas lles consigo

Contraccións entre pronomes dativo-acusativoEditar

me mo ma mos mas
che cho cha chos chas
lle llo lla llos llas
nos nolo nola nolos nolas
vos volo vola volos volas
lles llelo llela llelos llelas

(Caso) PosesivoEditar

meu miña meus miñas
teu túa teus túas
seu súa seus súas
noso nosa nosos nosas
voso vosa vosos vosas
seu súa seus súas

Adxectivos deícticosEditar

este ese aquel
esta esa aquela
estes eses aqueles
estas esas aquelas
deste dese daquel
desta desa daquela
destes deses daqueles
destas desas daquelas
neste nese naquel
nesta nesa naquela
nestes neses naqueles
nestas nesas naquelas

Pronomes deícticos?Editar

isto iso aquilo
esta esa aquela
estes eses aqueles
estas esas aquelas
disto diso daquilo
desta desa daquela
destes deses daqueles
destas desas daquelas
nisto niso naquilo
nesta nesa naquela
nestes neses naqueles
nestas nesas naquelas

Contraccións cos adxectivos deícticosEditar

estoutro estoutra estoutros estoutras
destoutro destoutra destoutros destoutras
nestoutro nestoutra nestoutros nestoutras
esoutro esoutra esoutros esoutras
desoutro desoutra desoutros desoutras
nesoutro nesoutra nesoutros nesoutras
aqueloutro aqueloutra aqueloutros aqueloutras
daqueloutro daqueloutra daqueloutros daqueloutras
naqueloutro naqueloutra naqueloutros naqueloutras

DiacríticosEditar

RelativosEditar

ConxunciónsEditar

PreposiciónsEditar

Semántica gramaticalEditar

Distributivos e cuantificadoresEditar

Numerais cardinaisEditar

Numerais ordinaisEditar

AdverbiosEditar

Verbos irregularesEditar

Campos semánticosEditar

TempoEditar

luns | martes | mércores | xoves | venres | sábado | domingo |

xaneiro | febreiro | marzo | abril | maio | xuño | xullo | agosto | setembro | outubro | novembro | decembro, Nadal |

día | semana | mes, trimestre, cuadrimestre, semestre | ano, bienio, trienio, quinquenio | lustro | década | século | milenio |

EspazoEditar

aquí | alí | | alto | altura | altitude | baixo | baixura | esquerda | dereita | longo | largo | largura | ancho | anchura | amplo | amplitude | estreito | profundo | profundidade |

FormaEditar

redondo | esfera | esférico | círculo | circular | circunferencia | cadrado | triángulo | agudo | romo | cubo | caldeiro | pirámide | cono |

CorEditar

[[]] |

XeografíaEditar

codia | atmosfera | atmosférico | astro | asteroide | estrela | estelar | planeta | planetario | satélite | mar | mariño | marítimo | océano | oceánico | cabo | punta | enseada | praia | con | areal | areoso | baía | cantil | lago | lagoa | poza | pozo | fervenza | cascada | cadoiro | quenlla | deserto | desértico | selva | selvático | xungla | sabana | tundra | taiga | bosque | boscoso | fraga | fragoso | monte | montaña | montañoso | cume | aba | ladeira | val | glaciar | glacial | volcán | volcánico | cuíña | outeiro | cova | gruta | espelunca | espenuca | sima | abismo | dolina |

PlantaEditar

piñeiro | abeto | araucaria | teixo | buxo | ciprés | carballo | aciñeira | sobreira | cerquiño | faia | amieiro | ameneiro | bidueiro | bido | oliveira | amendoeira | abelaira | maceira | laranxeira | pexegueiro | camelia | magnolia | manga | mangueira | nogueira | cerdeira | ameixeira |

AnimalEditar

[[]] |

Corpo humanoEditar

cabeza | testa | pescozo | colo | orella | oído | vista | ollo | iris | pupila | meniña | pálpebra | pestana | cella | nariz | olfacto | boca | gusto | dente | lingua | padal | brazo | cóbado | man | dedo | deda | torso | tórax | abdome | columna | pulmón | fígado | páncreas | intestino | corazón | bazo | cerebro | medula | bile | humor | sangue | xeonllo | perna | |

FamiliaEditar

[[]] |

OficioEditar

[[]] |

CasaEditar

[[]] |

ÁnimoEditar

[[]] |